Cash on Delivery Nationwide

REIJIN GLUTAHIONE with Garcinia Cambogia and Green Tea


Pumiti at pumayat ng sabay!

Reijin Glutathione is a powerful antioxidant. It will help you whiten your skin, fights aginf and lose weight at the same time. It has a pearl and enteric coating formulation for superior absorption rate (85-95%) in the intestines.

 
    

 Ingredients:

  • Glutathione for skin whitening
  • Green Tea Extract for weight loss
  • Garcinia Cambogia as natural fiber
  • Vitamin C to promote the formation of collagen
  • Coenzyme Q10 as anti-aging

Benefits:

  • Skin Whitening
  • Slimming / Weight loss
  • Anti-aging
  • Anti-oxidant
  • Improves metabolism

 

Directions:

Mag-take ng 1-2 tablets per day. Mag-take ng 1 tablet 30 minutes to 1 hr after kumain sa umaga for your protection mula sa UV lights at para ma-supress na rin ang inyong appetite sa maghapon. Sa umaga din po kasi mababa ang glutathione level natin sa katawan. At 1 hour after dinner, if twice a day po kayo mag-take.

Effects ng Reijin Glutathione:

Ang usual na effect or result ay makikita after 7-15 days ng tuloy-tuloy na pag-inom ng Reijin Glutathione. Maaring mapansin mo ang pagiging normal ng iyong pagdumi at ang mas malakas na pangangatawan.  Sa paginom mo sa loob ng  2 weeks hanggang 1 month makakapansin ka ng pagbabago sa iyong balat tulad ng pagputi at pagkinis, at kasabay ang pag slim ng iyong katawan.