Cash on Delivery Nationwide

TOCOMA (Total Colon Management) - Detox and Colon Cleanser


Ang TOCOMA po ay nakakatulong upang mailabas po ang lahat ng toxins at waste na nakaimbak po sa ating bituka, para maiwasan po natin na magkaroon ng mga malubhang sakit.


Malaking tulong po ang TOCOMA sa:

 • Hirap sa Pagdumi
 • Almoranas
 • Acidic
 • Mahinang Panunaw
 • Constipation
 • Bloated
 • Overweight
 • Acid Reflux / Heartburn
 • Irregular Menstruation
 • At iba pa


What are the benefits of taking TOCOMA regularly?

 • Energizes you!
 • Maintain clean and healthy colon to prevent Colon Cancer
 • Prevents Constipation; Irritable Bowel Syndrome; Indigestion and other intestinal ailments
 • Prevents and Helps those with skin problems like blemishes, pimples, white/blackheads, fungal skin infections and even Psoriasis
 • Helps those with bad breath and body odor
 • Prevent lots of DISEASES because according to studies 90% of Diseases are caused by an Unhealthy Colon

How TOCOMA works?
Ang gagawin po ng TOCOMA ay lilinisin nya ang ating colon at e-detoxify po at ilalabas ang mga dumi at fats na matagal ng nakaimbak sa loob ng colon natin. Para narin makaiwas tayo sa mga sakit, dahil according to studies, 90% of diseases are caused by dirty colon or unhealthy colon. 

Ingredients (all natural):

 • Oligosaccharide
 • Apple powder (Peel & fresh)
 • Fruits and Vegetable Powder
 • Oil Palm Powder (Trunk)
 • Cabbage (leaves)
 • Guava (Flesh)
 • Kiwi Fruits
 • Green Pea
 • Wheat fiber
 • Oat Bran
 • Lemon Powder Flavor

 

Directions: 
1 sachet per day, 15 minutes before dinner. Ihalo ang 1 sachet ng TOCOMA sa 150ml o isang baso na maligamgam (lukewarm) na tubig. Ihalo po ng mabuti in 2-3 minutes. Inumin po kaagad pagkatapos haluin and sundan ng isang basong tubig. Pinaka importante at wag nating kakalimutan na kapag uminom ng TOCOMA, kailangan sa loob ng 24 oras ay makainom tayo ng 8 basong tubig o higit pa, para pamalit sa mga nailalabas nating tubig sa katawan dahil sa detox at colon cleansing process.